Privacybeleid Metaalwerk Hancke

Deze website wordt beheerd door Metaalwerk Hancke (BE0400075213), met maatschappelijke zetel te Hazewind 13, 8647 Lo-Reninge. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres: info@hancke.be.

Hoe gebeurt onze gegevensverzameling?

Metaalwerk Hancke verzamelt de gegevens die de gebruikers ingeven bij het aanmaken van een account (Voornaam, naam, mailadres, bedrijfsnaam, BTW-nr, adres, telefoonnummer)
Na het inloggen verzamelen we automatisch nog andere gegevens.
- Tijdstip van inloggen
- Aantal bekeken pagina's
- Totale tijdsduur
- IP Adres

Bij elektronische betalingen ontvangen we gegevens van derde partijen.
- Naam kaarthouder
- Betaalmethode
- Onvolledige kaartnummer
- Adres van kaarthouder

Metaalwerk Hancke maakt ook gebruik van Google Analytics
- Wij gebruiken hiervoor de Google Analytics-cookie
- Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
- Wij hebben de optie 'gegevens delen' uitgezet.
- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Via Google Analytics heeft Metaalwerk Hancke toegang tot extra gegevens zoals localisatie, type browser, laadtijd van de pagina, ...
We gebruiken hiervoor een Google Analytics cookie. Meer informatie kan u terugvinden in ons cookiebeleid.
Metaalwerk Hancke gebruikt Google Analytics enkel voor statistische en diagnostische gegevens.

Metaalwerk Hancke verzamelt geen gegevens van niet-geregistreerde gebruikers van www.hancke.be

Doel van onze gegevensverzameling.

We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Metaalwerk Hancke gebruikt
- de persoonlijke gegevens om onze producten en diensten te leveren.
- de emailadressen om een nieuwsbrief te versturen. Standaard krijgt elke nieuwe geregistreerde gebruiker 1 nieuwsbrief. Elke gebruiker kan zich via deze nieuwsbrief steeds uitschrijven.
- de gegevens van Google Analytics om het bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren.

Metaalwerk Hancke behoudt zich het recht om gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden te gebruiken. Metaalwerk Hancke zal geregistreerde accounts steeds de mogelijkheid geven om zich hiervoor uit te schrijven.
Metaalwerk Hancke kan de gegevens gebruiken om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

- Persoonsgegevens worden bij Metaalwerk Hancke enkel gedeeld naar derden indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een bestelling of indien Metaalwerk Hancke hiervoor juridisch wordt verplicht.
Wij geven bijvoorbeeld het leveringsadres door aan de transporteur en verkoopsgegevens zijn inkijkbaar door ons boekhoudkantoor.

- Metaalwerk Hancke geeft geen gegevens door aan externe firma's voor marketing en analyse.

- Om onze diensten te leveren doen wij beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties, enz. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor Metaalwerk Hancke toegang krijgt tot bepaalde gegevens en informatie. Metaalwerk Hancke laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.

-Intern worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.

Termijn van bewaring

We bewaren de gegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn en/of zolang dit wettelijk is vereist

Hoe worden de gegevens beschermd?

Metaalwerk Hancke vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen. 

Rechten van gebruikers.

1. Recht op inzage/toegang: Alle accounts van www.hancke.be hebben het recht om hun verzamelde gegevens op te vragen.
2. Recht op rechtzetting: Alle accounts van www.hancke.be  hebben steeds het recht om persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te wissen.
3. Recht om te worden vergeten: Alle accounts van www.hancke.be hebben het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden. Metaalwerk Hancke moet echter wel bepaalde gegevens bewaren voor bijvoorbeeld de belastingsdienst.
4. Recht om klacht in te dienen:  Alle accounts van www.hancke.be hebben steeds het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
5. Alle accounts van www.hancke.be hebben het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens.
6.  Alle accounts van www.hancke.be hebben het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken

Geregistreerde gebruikers kunnen de gegevens die ze hebben ingegeven tijdens de registratie van hun account zelf via de site wijzigen.
Andere gegevens kan u laten wijzigen of laten verwijderen door contact op te nemen met het adres van de maatschappelijke zetel of via info@hancke.be. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

Verwerking van gegevens buiten Europa.

Metaalwerk Hancke verwerkt geen gegevens buiten de Europese gemeenschap.
Metaalwerk Hancke verwerkt de verkregen gegevens enkel op het adres van de maatschappelijke zetel.

Metaalwerk Hancke kan zijn privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo vlug mogelijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.